Bibliotekets spelregler

I bibliotekets spelregler har vi samlat anvisningar om att använda Helsingfors universitets biblioteks lokaler. I bibliotekets användarregler kan du läsa om andra regler som gäller i biblioteket, till exempel vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för dig som kund och vad biblioteket ansvarar för.

I biblioteket finns zoner som passar för olika arbetssätt. Zonerna har färgkoder som visar om det är en tyst zon, en zon för arbete eller en social zon.

  • Grön zon: social zon, träffpunkt, passar för grupparbete
  • Orange zon: zon för arbete, läs- och datorplatser
  • Röd zon: tyst zon, en del av läs- och datorplatserna.

Varje kund ansvarar själv för att hon/han följer säkerhetsinstruktionerna i alla bibliotekets lokaler. 

  • Besök biblioteket bara om du är frisk. Undvik onödig vistelse, sköt dina ärenden snabbt.
  • Använd en ansiktsmask.
  • Ta hand om hygienen.
  • Håll tillräckligt avstånd från andra kunder och personal.
  • Utlåning av tryckt material och avhämtning av reservationer endast från begränsade områden. Andra faciliteter i biblioteket är stängda.
  • Rengör gemensam apparatur med en rengöringsduk efter att du använt den. Rengöringsdukar får du från bibliotekets kundtjänst eller vaktmästarna.
  • Följ instruktionerna i Kaisahusets entré när du hämtar böcker.

Läsplatserna och arbetsutrymmena finns i bibliotekets allmänna lokaler och hör till den orange zonen. I den orange zonen är tyst samtal tillåtet, och detsamma gäller för bibliotekets allmänna ljudnivå.

Vänligen observera att en del av läsplatserna endast är tillgängliga för Helsingfors universitets studerande, forskare och personal. De olika zonerna har märkts ut med skyltar.

Håll reda på dina tillhörigheter och se upp för tjuvar. Se också till att inte din väska eller andra tillhörigheter tar upp plats som kunde användas av andra. I biblioteket finns förvaringsfack där du kan förvara dina saker medan du besöker biblioteket.

Om det behövs kan du lämna din läsplats en stund, men reservera inte en plats längre än en halvtimme. Lämna en lapp på din plats där du skriver ner vad klockan var när du lämnade platsen. Bara en lapp räcker inte för att reservera en plats. Om du är borta längre än en halvtimme har någon annan rätt att ta din plats och själv flytta dina saker, man ska och behöver inte kontakta bibliotekets personal för att göra detta. Biblioteket ansvarar inte för tillhörigheter du lämnar på din läsplats.

Prata i telefon i ett telefonrum eller en bit bort så att du inte stör någon annan.

Se till att arbetsutrymmena hålls rena och städa efter dig. Ät helst matsäck på träffpunkterna.

En del av bibliotekets allmänt tillgängliga arbetsplatser är utrustade med datorer. Datorplatserna och datasalarna hör (som läsplatserna) till den orange zonen. Tyst samtal är tillåtet.
 
På alla datorer som finns i biblioteket ska man logga in med Helsingfors universitets användarnamn, datorerna är med andra ord endast tillgängliga för universitetets studerande och personal. Alla som använder datorerna ska göra det i enlighet med IT-centrets användarregler. 
 
Håll reda på dina tillhörigheter och se upp för tjuvar. Se också till att inte din väska eller andra tillhörigheter tar upp plats som kunde användas av andra. I biblioteket finns förvaringsfack där du kan förvara dina saker medan du besöker biblioteket.
 
Om det behövs kan du lämna din datorplats en stund, men reservera inte en plats längre än en halvtimme. Lämna en lapp på din plats där du skriver ner vad klockan var när du lämnade platsen. Bara en lapp räcker inte för att reservera en plats. Om du är borta längre än en halvtimme har någon annan rätt att ta din plats och själv flytta dina saker, man ska och behöver inte kontakta bibliotekets personal för att göra detta. Biblioteket ansvarar inte för tillhörigheter du lämnar i något av arbetsutrymmena.
 
Prata i telefon i ett telefonrum eller en bit bort så att du inte stör de andra.
 
Se till att datorplatserna och salarna med datorer hålls rena, och städa efter dig. Om du har matsäck, ät den helst på träffpunkterna.

De tysta zonerna har röda skyltar och är avsedda för helt tyst arbete.

Se till att ljudet är avstängt på alla dina apparater, arbeta i tysthet. Respektera andras arbetsro.

Vänligen observera att en del av de tysta zonerna endast är tillgängliga för Helsingfors universitets studerande, forskare och personal. De olika zonerna har märkts ut med skyltar.

På Kajsahusets andra våning finns en liten tyst läsesal avsedd för arbete utan bärbara datorer. I bibliotekets andra tysta zoner är det tillåtet att använda bärbara datorer.

Håll reda på dina tillhörigheter och se upp för tjuvar. Se också till att inte din väska eller andra tillhörigheter tar upp plats som kunde användas av andra. I biblioteket finns förvaringsfack där du kan förvara dina saker medan du besöker biblioteket.

Om det behövs kan du lämna din läsplats en stund, men reservera inte en plats längre än en halvtimme. Lämna en lapp på din plats där du skriver ner vad klockan var när du lämnade platsen. Bara en lapp räcker inte för att reservera en plats. Om du är borta längre än en halvtimme har någon annan rätt att ta din plats och själv flytta dina saker, man ska och behöver inte kontakta bibliotekets personal för att göra detta. Biblioteket ansvarar inte för tillhörigheter du lämnar i något av arbetsutrymmena.

Se till att de tysta zonerna hålls rena och städa efter dig. Om du har matsäck, ät den helst på träffpunkterna. Prata i telefon i ett telefonrum eller en bit bort så att du inte stör de andra.

Träffpunkterna är avsedda för mer avslappnat umgänge, arbete och samtal. Du får äta mellanmål, men kom ihåg att städa efter dig. Prata i telefon i ett telefonrum eller en bit bort så att du inte stör de andra.

I biblioteket finns telefonrum och telefonbås som endast är avsedda för telefonsamtal. Boka inte ett telefonrum för att använda det som ett privat läs- eller arbetsutrymme. 
 
Telefonrum finns tills vidare i huvudbiblioteket i Kajsahuset och i campusbiblioteket i Mejlans i Terkko Health Hub. Om det inte finns något telefonrum tillgängligt eller om du inte hittar ett, ska du prata i telefon någonstans där du inte stör andras arbetsro

Grupparbetsrummen i Helsingfors universitets lärocenter och bibliotek är endast tillgängliga för Helsingfors universitets studerande, forskare och personal. Grupparbetsrummen är endast avsedda för grupparbete, och kan alltså inte bokas för bara en enda person eller för evenemang som är öppna för allmänheten eller för undervisning.

Grupparbetsrummen kan användas när bibliotekets enheter och lärocenter har öppet.

För att kunna boka ett grupparbetsrum måste du ha universitetets Office365-konto och -kalender. Grupparbetsrummen kan bokas för högst 2 timmar/person/dag. Längre bokningar kan annulleras utan vidare meddelande. Bokningen förfaller om ingen ur gruppen har anlänt inom 30 minuter efter klockslaget då bokningen inleds.

Om ett grupparbetsrum inte har reserverats kan du tillfälligt använda det utan bokning. De som har en bokning har ändå alltid företräde.

Se till att grupparbetsrummen hålls rena och städa efter dig.