Bibliotekets lokaler och rum

I alla Helsingfors universitets biblioteks enheter finns både lugna och tysta läsrum och platser där man kan arbeta, umgås och arbeta i grupp. I biblioteket finns också lokaler för forskare och specialarbetsrum där det är möjligt att läsa mikrofiche och -film eller skanna bilder. I biblioteket kan du använda Helsingfors universitets trådlösa nät HUPNet eller Eduroam.