Bibliotekets tjänster för forskare

Biblioteket erbjuder Helsingfors universitets forskare och forskargrupper mångsidiga resurser samt stöd och rådgivning i open access-publicering, hantering av forskningsdata, forskningens synlighet och publikationsmetrik.

Öppen vetenskap

Forskning som har producerats med offentliga medel tillhör forskarsamfundet och samhället. En av Helsingfors universitets strategiska prioriteringar är att främja öppen vetenskap, vilket också biblioteket stöder med sina tjänster.

Information om publikationer och öppna publikationer

Information om Helsingfors universitets forskares forskningsverksamhet finns i forskningsdatabasen Tuhat. Alla öppna forskningspublikationer har sparats i publikationsarkivet Helda och är där tillgängliga för alla.

Bloggen Think Open

Bloggen behandlar aktuellt inom Helsingfors universitets digitala forskartjänster och öppen vetenskap. Översiktsartiklar, intervjuer och andra inlägg ger möjlighet till olika synvinklar och en fördjupad diskussion om ämnena. På finska/engelska.

RSS Feed

No results.