Du kan genom att söka i Helkas samlingar söka efter både tryckta böcker och e-böcker som något av Helkabiblioteken har anskaffat. I Helka ser du både om boken finns tillgänglig och var den finns.

Du kan genom att söka i Helkas samlingar också söka efter tryckta tidskrifter, elektroniska tidskrifter och databaser som något av Helkabiblioteken har anskaffat. För att bläddra i de elektroniska tidskrifterna kan du använda BrowZine.

Med hjälp av BookNavigator kan du söka efter e-böcker enligt ämne.

Med hjälp av BrowZine kan du bläddra i elektroniska tidskrifter enligt ämne och samla de viktigaste tidskrifterna och artiklarna inom ett vetenskapsområde i din egen elektroniska bokhylla.

Med hjälp av Helkas artikelsökning hittar du internationella artiklar. Du kan söka efter specifika artiklar om du känner till titeln och/eller författarna, eller med hjälp av sökord söka artiklar om ett specifikt ämne.

I publikationsarkivet Helda hittar du examensarbeten som skrivits vid Helsingfors universitet, artiklar av universitetets forskare, fakulteternas undervisningsmaterial, forskningsmaterial som producerats vid enheterna och institutionerna samt olika publikationsserier.

Helsingfors universitets examensarbeten finns att läsa i fulltext i bibliotekskioskerna som finns i bibliotekets lokaler. Bibliotekskiosker finns i alla Helsingfors universitets biblioteks enheter.

Iris.ai är ett nytt verktyg för att hitta OA-forskning. Verktyget är uppbyggt med hjälp av artificiell intelligens. Iris.ai hjälper studerande och forskare att hitta och kombinera relevant forskning från olika vetenskapsområden. Du kan läsa mera om Iris.ai på Flamma (länk nedan).

Utöver de böcker, tidskrifter och databaser som biblioteket har anskaffat har du också tillgång till massor av öppna informationskällor på nätet.

Du kan till exempel använda Google Scholar för att söka efter öppna publikationer.

Mer information om öppna informationskällor får du också från bibliotekets guider samt kurserna och workshopparna i informationshantering.