Övriga samarbetspartners

Helsingfors observatorium har ofta samarbetat med olika partners i samband med evenemang och utställningar. Dessutom deltar Observatoriet i Museiförbundets Museikort.

Helsingfors observatoriums samarbetspartners: