Observatoriets stödorganisation och samarbete

Du kan stöda Helsingfors observatoriums verksamhet genom föreningen Observatoriets vänner. Helsingfors observatorium samarbetar med många olika aktörer bl.a. för att arrangera evenemang och producera utställningar.