Observatoriets mötes- och festutrymmen

Argelandersalen och Östrotundan är tillgängliga för uthyrning och erbjuder en idyllisk inramning för många olika typers tillställningar, från möten till fester. Observatoriets trädgård ingår och står till hyresgästens förfogande.

Argelandersalen rymmer 24 åhörare, ifall det önskas att varje åhörare får plats vid ett bord (arrangerade som i en föreläsningssal). Utan bord har salen c. 60 sittplatser. Det är också möjligt att ordna cocktail-tillställningar och middagar i utrymmena. Vid en middagstillställning går det att använda salen och rotundan tillsammans, varpå festutrymmet rymmer 32 + 12 matgäster. Om man vill ställa fram en buffé, kan den t.ex. placeras i det mindre rummet (rotundan), varpå det återstår 32 bordsplatser. Vid en cocktail-tillställning rymmer festutrymmena dryga 70 personer. 

Till Argelandersalens utrustning hör en 90-tums interaktiv smartboard, högtalare och en videoprojektor.

Utrymmena hyrs alltid ut tillsammans. Hyran är 95 euro/timme (mån–ons kl. 8–17, tors kl. 8–20, fre kl. 8–17 och lör kl. 12–16) och 150 euro/timme utanför dessa tider. Den tid som behövs för eventuella arrangemang bör tas med i beräkningen av hyrestidens längd. 

Instruktioner för hyresgästen (pdf på finska)

En guidning i Observatoriet lämpar sig väl i samband med hyrning av lokalerna!

Observatoriet ansvarar inte för förlorade tillhörigheter, men kundtjänsten besvarar förfrågningar om hittegods.

Mera information:
observatorio(at)helsinki.fi
02941 24244

Argelandersalen som föreläsningssal. Foto: Helsingfors universitetsmuseumSittande middag i Argelandersalen och dörren till Östrotundan. Foto: Helsingfors universitetsmuseumSittande middag i Argelandersalen och den interaktiva skrivtavlan. Foto: Helsingfors universitetsmuseumÖstrotundan. Foto: Helsingfors universitetsmuseumKaffeservering i Östrotundan. Foto: Helsingfors universitetsmuseumVy från Östrotundan till Argelandersalen. Foto: Helsingfors universitetsmuseumObservatoriets trädgård. Foto: Helsingfors universitetsmuseumObservatoriets trädgård. Foto: Helsingfors universitetsmuseumObservatoriets trädgård. Foto: Helsingfors universitetsmuseumObservatoriets trädgård. Foto: Helsingfors universitetsmuseumStjärnglob i Östrotundan. Foto: Helsingfors universitetsmuseum