Aktuell specialutställning: Mera spänning

Hur ser mänsklighetens och elektricitetens gemensamma historia ut? Utställningen kastar ljus på de upptäckter och uppfinningar som har bidragit till att elektromagnetism blivit en del av vår vardag.

Helsingfors universitetsmuseums samlingar inkluderar det så kallade fysikkabinettet, en omfattande uppsättning läromedel som användes i fysikundervisningen på 1800-talet och tidigt 1900-tal. I utställningen ingår läromedel som användes för att demonstrera elektromagnetiska fenomen.

Utställningen är producerad av Helsingfors observatorium i samarbete med Centralen för främjande av elsäkerhet (STEK) och Naturhistoriska centralmuseet Luomus.

Utställningen pågår till 19.11.2017.