Välkommen på besök till övningsskolan

I lärarutbildningen vid Helsingfors universitet ingår alltid undervisningspraktik. Pedagogiska fakulteten ansvarar för undervisningspraktiken som ordnas av två övningsskolor, Normallyceum i Helsingfors och Viks övningsskola, samt av ett omfattande nätverk av fältskolor med många daghem, skolor och andra läroanstalter. Undervisningspraktik som ingår i svenskspråkiga utbildningar utförs i partnerskolor. Övningsskolornas akademiska uppgift är att ordna den undervisningspraktik som hör till de pedagogiska studierna inom lärarutbildningen vid universitetet samt att handleda och vidareutveckla praktiken.