God jul!

Helsingfors universitet är en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studerande och forskare. Vid Helsingfors universitet kommer 26 procent av lärarna och forskarna från andra länder. Antalet internationella magisterstuderande och doktorander är cirka 1 970. Inför årets julhelg får vi höra julhälsningar på flera språk. God jul och gott nytt år!