Naturskyddsområdet

Området kring Tvärminne zoologiska station är ett naturskyddsområde, vilket inkluderar havet och havsbottnen, där man endast får röra sig i forsknings- och undervisningssyfte. Ett specialtillstånd krävs för provtagning i området. Under hela året är det förbjudet att röra sig utanför officiella farleder samt att gå iland på öar. Fiske är inte tillåtet.

TZS nature reserve