Stationen

Tvärminne zoologiska station hör tillsammans med Lammi biologiska station och Kilpisjärvi biologiska station till Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. TZS är en marin station belägen vid Finska vikens mynning i norra Östersjön. TZS fungerar som ett centrum för en mängd högklassig biologisk forskning, utför miljö-övervakning, samt tillhandahåller faciliteter för fältkurser och seminarier.

TZS har en mer än hundraårig forskningstradition med tyngdpunkt på Finska vikens kustvatten. Stationen grundades år 1902 och därför finns det gott om bakgrundsinformation för att studera långtidsförändringar i miljön. Dessutom ligger stationen i ett naturskyddsområde där man endast får röra sig i forsknings- och undervisningssyfte.

Kontaktuppgifter och karta