Kurser på TZS 2022

Listan omfattar endast de kurser som ordnas av Bio- och miljövetenskapliga fakulteten och Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet och uppdateras vartefter kursprogrammet utvecklas.

Marine Functional Ecology 17. - 26.5.2022 (på engelska, Alf Norkko)

Ekologisk fältkurs - livsmiljöerna och arterna 8. - 12.6.2022 (på svenska, Patrik Byholm)

Saariston ekologia 8. - 14.8.2022 (på finska, Sirkku Manninen)

Akvaattisten tieteiden kenttäkurssi 15. - 19.8.2022 (på finska, Leena Nurminen)

Mera info om stationens forskningsdykarkurser finns här.

 

Vesiluontokurssi – länk till allmänt kursmaterial (på finska) om Östersjön, floder och sjöar i Finland, med omfattande information om de arter som finns i dessa miljöer. Materialet har producerats av Niko Nappu (red.), Markus Dernjatin, Anne Hemmi, Kirsi Kostamo & Mats Westerbom.

 

2017 - Kursmaterial för biodykarkursen (på finska)