Kurser på TZS 2021

Listan omfattar endast de kurser som ordnas av Bio- och miljövetenskapliga fakulteten och Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet och uppdateras vartefter kursprogrammet utvecklas.

Ekologisk fältkurs - livsmiljöerna och arterna 7. - 13.6.2021

 

Vesiluontokurssi – länk till allmänt kursmaterial (på finska) om Östersjön, floder och sjöar i Finland, med omfattande information om de arter som finns i dessa miljöer. Materialet har producerats av Niko Nappu (red.), Markus Dernjatin, Anne Hemmi, Kirsi Kostamo & Mats Westerbom.

 

2017 - Kursmaterial för biodykarkursen (på finska)