Instruktioner för kursledare

Då ni planerar en kurs, fyll i den elektroniska kursblanketten i god tid för att boka utrymmen och andra resurser.

Stationen har två föreläsningssalar, vilka båda rymmer ca 40 personer. Studenthuset har ett brasrum, som kan användas som föreläsningssal för ca 30 personer.

Kurserna kan på vissa villkor använda båtar, fält- och laboratorieutrustning, laboratorie- och akvarieutrymmen, och arbetsrum. Användningen måste reserveras i förväg på kursblanketten och är avgiftsbelagd. Laboratorieanalyser beställs genom att fylla i en laboratorieanalysblankett. Mera information finns under Information för forskare (på engelska) och fås av personalen

NATURSKYDDSOMRÅDET

Vänligen observera att området kring TZS är ett naturskyddsområde. Insamling av material, växter eller djur är inte tillåtet utan stationens tillstånd. Allt fiske är förbjudet. På stationens område får man röra sig endast på utmärkta stigar. Landstigning på öar är tillåtet endast i undervisningssyfte och under övervakning av kursledaren. Det krävs alltid stationens tillstånd för att röra sig på stationens område samt för att samla in undervisnings- och forskningsmaterial och tillstånd från markägaren krävs för att röra sig på områden som tillhör stationens grannar.

INKVARTERING

Inkvartering och måltider för kursister och lärare bokas och betalas enligt uppgifterna på kursblanketten. Inkvarteringen kan faktureras endast för lärarna (mera information fås från kansliet).

Obs! Kom ihåg att meddela kursisterna dörrkoden ifall de anländer på kvällen.

 

Vänligen se Bo på stationen för mera info om inkvartering, måltider, bastu, betalningar etc.

 

Välkommen till Tvärminne!