Instruktioner för kursister

Kursledaren har huvudansvaret för att ge instruktioner till kursdeltagarna.

Kursledaren ger direktiv om utrustning som behövs under kursen. OBS! Man kan inte köpa eller låna saxar, pincetter, regnkläder mm. från stationen.

INKVARTERING

Kursdeltagare inkvarteras i två personers rum i studentbostaden. Om man anländer dagtid, fås nycklarna från kansliet. Om man anländer på kvällen, finns nycklarna i huvudbyggnadens aula. Koden till ytterdörrarna fås av kursledaren. Skriv ditt namn på logilistan när du tar nyckeln.

Egna sängkläder bör medtagas, sovsäck får ej användas. Husdjur är inte tillåtna. Det finns kök som är ämnade för allmänt bruk i varje internat. På avfärdsdagen töm rummet och returnera nyckeln till kansliet senast kl. 9:30. På veckosluten finns det ingen officiell check-out tid, man kan returnera nyckeln i postlådan framför kansliet.

KOST OCH LOGI

Kost och logi innehåller övernattning och tre måltider dagligen, frukost kl. 8:00 – 9:00, lunch kl. 12:00 – 13:00 och middag kl. 17:00 – 18:00. Vänligen meddela kursens lärare om eventuella specialdieter eller om du inte tänker äta i stationens kantin. Stationens kök behöver denna information senast en vecka före kursen.

Bastun är varm på onsdagar (18:00 – 20:00 män, 20:00 – 22:00 kvinnor) och lördagar (17:00 – 19:00 kvinnor, 19:00 – 21:00 män), och ingår i inkvarteringen.

BETALNINGAR

Kursister behöver fylla i registerblanketten och hämta den till kansliet. Kursavgiften kan betalas i kansliet på vardagar 9:00 – 12:00 och 12:30 – 15:00, kostnaderna kan inte faktureras. Vänligen visa ditt studiekort vid betalningen.

ANNULERING

Om du av någon orsak inte kan delta i kursen, vänligen meddela genast kursläraren och stationen (tvarminne-zool@helsinki.fi). För avbokningar utan anmälan debiteras kursavgift för en dag.

BUTIKER

De närmaste butikerna, post, restauranger etc. finns i Hangö (17 km).

NATURSKYDDSOMRÅDET

Vänligen observera att området kring TZS är ett naturskyddsområde. Insamling av material, växter eller djur är inte tillåtet utan stationens tillstånd. Allt fiske är förbjudet. På stationens område får man röra sig endast på utmärkta stigar. Landstigning på öar är tillåtet endast i undervisningssyfte och under övervakning av kursledaren.

För mer information kontakta tvarminne-zool@helsinki.fi , tel. 02941 28090.

Välkommen till Tvärminne!