Forskningsprojekt

Årligen jobbar 250-300 forskare på TZS, vilket tillsammans omfattar 5000-6000 arbetsdagar, och ca 30 % av användarna är internationella. Forskningen omfattar ekologi, ekofysiologi, ekotoxikologi, taxonomi, samt beteende- och evolutionär biologi. För att få den senaste informationen om nya publikationer och spännande nya upptäckter inom pågående forskningsprojekt kan du även följa oss på Facebook.

Läs mer om de pågående forskningsprojekten på engelska.