Forskning i Tvärminne

Tvärminne zoologiska station har en mer än hundraårig forskningstradition med tyngdpunkt på Finska vikens kustvatten. Stationen grundades år 1902 och därför finns det gott om bakgrundsinformation för att studera långtidsförändringar i miljön. Den marina forskningen på TZS är fokuserad på biodiversiteten och ekosystemets funktion i Östersjön, samt effekterna av mänsklig påverkan, så som övergödning, klimatförändring och havsförsurning. Mera information finns på engelska på hemsidan för Marine Ecosystems Research Group.

Även evolutions- och populationsbiologi är viktiga forskningsteman. I dessa studeras bl.a. uppkomsten av den sociala och genetiska strukturen hos sociala insekter, reproduktionsbiologin och den sexuella selektionens evolution hos fiskar och fåglar, samt förökning och spridning hos fjärilar och hällkarsorganismer i fragmenterade landskap (metapopulationsstudier).