Forskning

Stommen för forskningen som bedrivs vid Kilpisjärvi station består av långtidsuppföljning. Stationen deltar också i internationella forskningsprojekt.