Kilpisjärven biologisen aseman logo: halaavat sopulit

Välkommen till Kilpisjärvi!

Kilpisjärvi biologiska station vid fjället Saana erbjuder unika möjligheter för forskning i den nordiska naturen och den lokala kulturen. År efter år kommer forskare och studerande från hela Finland och från världens alla hörn till Helsingfors universitets nordligaste enhet för att undersöka lämlarnas populationsdynamik, vinternaturen på fjällen eller de lappländska byarnas kulturhistoria.