Pol.dr.
Flerdimensionellt socialt arbete, IKT

Universitetslektor i socialt arbete

Universitetslektor
Social- och samhällspolitik, komparativ socialpolitik, välfärdsstaten, nordiska länder, arbetslöshet, sysselsättningspolitik, utkomststöd, social rättvisa, välfärdsservice och socialskydd, öppenhet av politiska reformer, sociologi, makt, hälsa

Univeristetslektor, docent
Socialarbete, social- och samhällspolitik, välfärd och samhällsservice, nordiska modellen, nordiska välfärdsstater, yrkesgrupper, socialtjänst, värderingar och attityder, välmående, välfärdspolitik, makt, media, etnicitet

Universitetslärare
Funktionshinderpolitik och- rätt, barns rättigheter, social- och hälsovårdens substanslagstiftning och strukturer, diskrimineringsrätt, undervisning och småbarnspedagogik främst ur barnrättsligt och föräldraperspektiv samt specialbehov, nordiskt samarbete och intresseorganisationer

International Reader vid SSKH.

Professor i socialt arbete, Umeå universitet.

Universitetslektor i socialt arbete
Socialarbete, pedagogik, teori och etik inom socialt arbete, mångkulturellt socialt arbete, etnisk diversitet, anti-förtryckande praktik i socialt arbete, integration, invandring, minoriteter, anti-rasism, nordiska välfärdsstater, kritisk teori, makt, diskriminering, etniska relationer, språkmångfald

Doktorand
Socialarbete, social- och samhällspoliti, utkomststöd, värderingar och attityder, socialtjänster, socialt medborgarskap, socialskydd, välfärdspolitik, socialskyddsreformer, legitimitet, grundinkomst

Doktorand
Socialarbete

Projekt: Livet på basinkomst – en kvalitativ intervjuundersökning.

Doktorand, affilierad forskare vid SSKH.
Socialarbete

Linnéuniversitet.