Igor Kudashev är docent i rysk översättning vid Helsingfors universitet och universitetslektor i ryska och översättningsvetenskap vid Tammerfors universitet.

Forskningsprofil

Leena Salmi är universitetslektor i franska vid Åbo universitet och docent i översättningsvetenskap vid Helsingfors universitet.

Laura Leden disputerade under sommaren 2021 om normbekräftande och normbrytande i flickböcker översatta från engelska till svenska och finska 1945–1965. Du kan läsa hela avhandlingen här.

Hanna Westerlund disputerade under hösten 2020 om kollokationer i översättning av Europeiska unionens förordningar. Du kan läsa hela avhandlingen här.

Taru Virtanen disputerade under hösten 2019 om översättarnas uppfattning om sin status vid statsrådets kansli. Du kan läsa hela avhandlingen här.

Meri Päivärinne disputerade under våren 2018 på en avhandling om den inflytelserika franska översättaren Jean Barbeyrac som levde på 1700-talet. Du kan läsa hela avhandlingen här.

Forskningsprofil