Forskare

Översättningsforskargemenskapen TRAST vid Helsingfors universitet representerar flera översättnings- och tolkningsvetenskapliga områden och flera olika språk: finska, svenska och andra nordiska språk, engelska, estniska, franska, ryska, spanska, thailändska och tyska samt finskt och finlandssvenskt teckenspråk. Läs mer om vår forskningsverksamhet nedan.

och tyska samt finskt och finlandssvenskt teckenspråk