Hållbara berättelser – multimodal storytelling och hållbarhet inom småbarnspedagogik

SUSTE-projektet syftar till att stöda den professionella utvecklingen gällande hållbarhet inom småbarnspedagogik i Svenskfinland. Projektet har två faser: 1) att studera hur hållbarhet för närvarande beskrivs och förverkligas inom finländsk småbarnspedagogik och 2) att ordna fortbildning (t.ex. forskningscirklar, handledning, workshops och seminarier för personal och studenter inom småbarnspedagogik. Forskningen fokuserar på de ömsesidiga lärprocesserna hos personal, studenter och forskare.

Projektet förväntas generera ny teori och praxis gällande hållbarhetspedagogik för barn under skolåldern, samt stimulera dialog mellan praktiker och forskare. Projektet informeras av nordiska perspektiv på småbarnspedagogik, samtida teoribildning kring estetik och konstbaserad praktik, relationell ontologi och epistemologi, samt kritisk fenomenologi.

Projektet pågår under åren 2018–2020 och föreverkligas med stöd av Svenska Kulturfonden.

Projektet pågår under åren 2018–2020 och föreverkligas med stöd av Svenska Kulturfonden.

Project leader Senior university lecturer Ann-Christin Furu
Senior university lecturer, docent Hannah Kaihovirta
Senior university lecturer, docent Lili-Ann Wolff

Kaihovirta, Wolff & Furu (12.10 2018) Sustainable Stories: Arts-based storytelling and children´s learning about sustainability at 10th International Conference of Intercultural Arts Education – Arts, Skills and the Future Learning, University of Helsinki

Wolff, Furu & Kaihovirta (25-26.10 2018) Narrativa och estetiska lärprocesser som hållbarhetspedagogik för de yngsta barnen (0-5 åringar) at Nordisk forskningskonferens om miljö- och hållbarhetsutbildning, Örebro University.