Projekt

Vi har flera aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt. 

Vi har en egen sida med information om avslutade projekt (på engelska).

 

Aktuella projekt