UniJunior

Är du ett nyfiket barn? Eller känner du en extra vetgirig person i årskurs 3-6? Under våren fortsätter UniJunior, ett projekt inom svenskspråkig vetenskapsfostran vid Helsingfors universitet som startade hösten 2021. UniJunior ordnar läsåret 2021-2022 tio vetenskapliga verkstäder för svenskspråkiga barn i årskurs 3-6. Då får barn uppleva forskning på ett nytt, intressant och spännande sätt.  Ett viktigt mål med UniJunior är att öka barns intresse för vetenskap, särskilt bland dem som kommer från studieovana hem.

UniJunior ordnar under läsåret 2021-2022 tio vetenskapliga verkstäder för barn i årskurs 3-6. I varje verkstad introduceras en fråga eller ett problem. Barnen utforskar sedan tillsammans med forskare och andra handledare problemet ur olika vetenskapliga perspektiv; varje verkstad omfattar flera ämnen.  

Verkstäderna ordnas i Helsingfors och de flesta verkstäder ordnas på Helsingfors universitets campusområde. I varje verkstad finns plats för ca. 20 barn. Anmälningen för höstens verkstäder öppnar 16.8 och för vårens verkstäder den 16.12. Anmälningslänken finns i beskrivningarna av de enskilda verkstäderna.

Verkstäderna är gratis och öppna för alla svensktalande barn i hela Finland. Under verkstaden serveras ett lätt mellanmål. Det är även möjligt att ett resebidrag för att delta i UniJunior.

Har du någon gång skickat ett så känsligt meddelande till din kompis att det skulle ha varit en ren katastrof om också någon annan person skulle ha sett ditt meddelande? Då förstår du hur viktigt det är med något som kallas kryptering. Kryptering försäkrar att ditt meddelande kommer fram till din kompis oöppnat, oförändrat och så att din kompis kan vara säker att det är du som har skickat meddelandet och inte någon annan. När man krypterar ett meddelande så byter man ut bokstäverna i meddelandet till några andra bokstäver eller symboler med hjälp av en regel. Efter krypteringen kan man skicka meddelandet tryggt, eller publicera det öppet på nätet, för bara den som vet regeln kan ändra det krypterade meddelandet tillbaka till det ursprungliga meddelandet. I den här verkstaden får barnen fundera över vikten på kryptering och bekanta sig med enkla metoder för att kryptera meddelanden. 

Var? Helsingfors universitet, Centrumcampus, Kajsahuset
När? Lördagen 15.1.2022 kl. 11.30-14.30
Vem träffar du? Forskare Jeremias Berg, forskardoktor inom data- och informationsvetenskap

Anmäl dig till verkstaden före 10.1.2022 via den här länken eller genom att kontakta Martina Aaltonen per telefon 050-5674481

Vilken betydelse har jobb i vårt samhälle? Varför har vi pengar och vilken roll har pengar för ett gott liv? På verkstaden talar vi om att söka jobb, skapa jobb eller att inte jobba alls.

Vad är drömyrken? Vad vill jag bli eller göra när jag blir stor? Hur kan vi göra världen bättre via entreprenörskap? Verkstaden tangerar teman om ledarskap, entreprenörskap, samhällsvetenskap, samhällsansvar, hållbarhet och etik.

Vekstaden ordnas i sammarbete med Hanken Svenska handelshögskolan.

Var? Hanken Svenska Handelshögskolan, Hanken Business Research LAB
När? Lördagen 12.2.2022 kl. 11.30-14.30
Vem träffar du? Forskare Markus Wartiovaara, Direktör för Hanken Business Lab

Anmäl dig till verkstaden före 7.2.2022 via den här länken eller genom att kontakta Martina Aaltonen per telefon 050-5674481

Det finns två snören på bordet. Båda snörena har en knut på sig. Du får som uppgift att avgöra om båda snörena har samma knut eller om knutarna är olika. Tror du att du klarar av uppgiften? Hittar du på ett sätt som alltid fungerar? Om du gör det, kan du vara mycket nöjd över dig själv, eftersom ingen före dig har lyckats göra det! Det handlar nämligen om ett öppet matematisk problem.  

I den här verkstaden får barnen göra själv olika slags knutar och kroppar och bekanta sig med klassificeringar av olika former med hjälp av matematik. De får också upptäcka vad det är som är gemensamt för en boll och ett glas men som skiljer sig åt mellan en boll och en kaffekopp.

Var? Helsingfors universitet, Centrumcampus, Kajsahuset
När? Lördagen 12.3.2022 kl. 11.30-14.30
Vem träffar du? Forskare Martina Aaltonen, matematiker, forskardoktor inom UniJunior

Anmäl dig till verkstaden före 7.3.2022 via den här länken eller genom att kontakta Martina Aaltonen per telefon 050-5674481

Har du varit på en konstutställning? Har du gått förbi ett konstverk utan att ha en större orsak att stanna upp? Har du stannat upp vid ett verk och studerat det riktigt länge? Har du direkt vänt bort din blick från något verk och snabbt fortsatt vidare. Ett konstverk kan vara tilltalande men också obehagligt att se på. Vad är det egentligen som påverkar det hur just du upplever ett konstverk?

I den här verkstaden får barnen studera och analysera två konstverk. Barnen får också fundera på det hur vi människor tänker och känner om det som är bekant och det som är främmande, och hur det påverkar våra val i livet.

Var? Helsingfors universitet, Centrumcampus, Kajsahuset
När? Lördagen 9.4.2022 kl. 11.30-14.30
Vem träffar du? Forskare Hannah Kaihovirta, lektor inom de estetiska ämnens didaktik

Anmäl dig till verkstaden före 4.4.2022 via den här länken eller genom att kontakta Martina Aaltonen per telefon 050-5674481

Djur är en viktig del av våra liv och för många en självklarhet. Vi har djur som familjemedlemmar, arbets- och hobbykamrater och för att producera mat och kläder. En del djur behandlar vi med stor respekt och andra djur tycker vi bara är till besvär – vad beror detta egentligen på? Vad vet vi om hur djuren upplever sin värld och vad som är viktigt för dem? Hur beaktar vi detta i vårt förhållande till djur?

I den här verkstaden får barn lära sig om djurs behov och deras kunskaper att tänka. Barnen får välja exempel på samhälleliga och kulturella uppfattningar av olika djurarter och utforska om dessa stämmer överens med vad vetenskaplig forskning säger om djuret i fråga. I verkstaden funderar barnen också på etiska frågor kring olika inställningar till djur.

Var? Helsingfors universitet, Vik Campus, Clinicum
När? Lördagen 14.5.2022 kl. 11.30-14.30
Vem träffar du? Professor Anna Valros, professor inom husdjursvälfärd

Anmäl dig till verkstaden före 9.5.2022 via den här länken eller genom att kontakta Martina Aaltonen per telefon 050-5674481

Har du någonsin stannat upp och funderat på varför du ibland blir sjuk? Ofta är orsaken att du har fått ett virus i din kropp. Virus kan orsaka t.ex. flunsa, vattenkoppor eller covid men också flera allvarliga sjukdomar som inte längre är vanliga i Finland på grund av vaccineringar. Sådana sjukdomar är t.ex. påssjuka, mässling och polio. 

I den här verkstaden får barnen lära sig om vad virus är, hur de sprider sig och hur vaccineringar räddar liv.

Var? Helsingfors
När? Lördagen 21.5.2022 kl. 11.30-14.30
Vem träffar du? Professor Vineta Fellman, professor emerita inom medicin

Anmäl dig till verkstaden före 16.5.2022 via den här länken eller genom att kontakta Martina Aaltonen per telefon 050-5674481

Verkstad i september: Färgernas underbara värld  

Har du funderat på varför du inte ser färger när det är mörkt? Hur ser du färger egentligen? Har du kollat på regnbågen, fyrverkerier och ädelstenar och funderat på hur de får sina fascinerade färger? Det finns hur många frågor som helst: Varför är gamla fotografier svartvita? Varför har vi olika ögonfärg? Varför är de flesta bladen gröna på sommaren?  

I den här verkstaden får barnen experimentera med färger i kemiklassen Gadolin och lära sig om hur färger ihop med vitt ljus, lasrar och prismor. 

Var? Helsingfors universitet, Campus Gumtäkt, Chemicum
När? Lördagen 11.9.2021 kl. 11.00-14.00 
Vem träffar du? Forskare Jeremias Berg, forskardoktor inom data- och informatiosvetenskap 

Verkstad i oktober: Från runskrift till emojier  

Hur förstår du emojin i bilden? Förstår barn och vuxna den på samma sätt? Vi människor har alltid kommunicerat med varandra med hjälp av olika språk och symboler, tidigare skrev vi med runskrift och idag med emojier. Går det att vara helt säker på att andra människorna faktiskt förstår vad vi menar när vi använder bildspråk? Hur får orden, uttrycken och symbolerna egentligen sin betydelse?

I den här verkstaden får barnen utforska hur språk, symboler och samhälle påverkar hur vi tänker och hur en mottagare förstår våra meddelanden. 

Var? Helsingfors universitet, Centrumcampus, Kajsahuset
När? Lördagen 9.10.2021 kl. 11.00-14.00 
Vem träffar du? Forskare Sofia Stolt, universitetslektor inom det svenska språket

Verkstad i november: Från frågor till svar  

Har du någonsin stannat upp och funderat på hur snabbt du rör på dig just nu fast du skulle försöka vara stilla som en staty? Alltså i universum. Du rör faktiskt på dig flera miljoner kilometer varje timme. Skulle du tro det, om du inte visste att det var sant? Ofta har vi rätt i det vi tror, men inte alltid. Därför är det viktigt med att kunna veta och kunna vara säker att det som man tänker stämmer med verkligheten.  

Det samma gäller saker som vi tänker och tror om människor och händelser i världen. Vetenskap om samhället lär oss förstå varför vi lever, pratar, skriver och väljer som vi gör. Allt som händer i världen, såsom krig och konflikter men också klädtillverkning och sommar-OS kan beskrivas från olika vinklar. För att du ska veta vad som är meningsfull kunskap, vare sig du ser det i din lärobok, i en tidning eller i en video i din telefon, kan du lära dig att ställa vissa frågor.

I den här verkstaden får barnen förvandla egna frågor till forskningsfrågor som går att besvara. Olika möjliga sätt att besvara forskningsfrågorna diskuteras tillsammans med barnen.

Var? Helsingfors universitet, Centrumcampus, Kajsahuset
När? Lördagen 13.11.2021 kl. 11.00-14.00 
Vem träffar du? Forskare Pia Mikander, universitetslektor inom pedadogik

Verkstad i december: Hur uppfattar djur världen?  

Vår omgivning är full av olika djurarter - från hundar och andra stora däggdjur till fiskar och småkryp. Hurdant är det att leva sitt liv som en katt eller som en mygga? Har djur känslor som vi människor? Kan grisar vara glada? Varför skriker inte fisken då vi fått napp? Hur liknar djuren varandra och hur skiljer de sig åt? Varför är det lättare att skola en hund än en katt? Vad vet vi om hur djuren upplever sin värld? Hur kan vi få reda på det utan ett gemensamt talat språk?

I den här verkstaden får barnen svar på sina frågor om djurs egenskaper och lära sig om icke-verbala metoder för att studera djurs upplevelser.

Var? Helsingfors universitet, Vik Campus, Clinicum 
När? Lördagen 11.12.2021 kl. 11.00-14.00 
Vem träffar du? Professor Anna Valros, professor inom husdjursvälfärd

För oss inom UniJunior är det viktigt att alla barn som vill också har en möjlighet att delta i verkstäderna. Därför har vi ett resebidrag som täcker alla resekostnader för barnet och för en vuxen som reser med barnet. Bidraget täcker även kostnaderna för en övernattning i Helsingfors för de som kommer till verkstaden längre ifrån. Föe dem som kommer från Åland kan bedraget alternativt täcka två övernattningar på färjan.

Vi har ett begränsat antal med resebidrag men alla som vill kan ansöka om bidrag. Ansökan kräver en kort förklaring och den måste lämnas in senast två veckor före verkstaden. 

Ansök om resebidrag via den här länken.

UniJunior finansieras av Svenska kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

.

Projektet leds av en styrgrupp som består av professor Gunilla Holm, forskardoktor Jeremias Berg, universitetlektor Patrik Floréen, universitetlektor Hannah Kaihovirta, universitetlektor Pia Mikander, universitetlektor Sofia Stolt och professor Anna Valros 

Martina Aaltonen är anställd i projektet på heltid som postdoktoral forskare. Hon håller i trådarna och forskar i barns lärande och förståelse.