Lärande, kultur och interventioner är en expertgrupp med syfte att främja högkvalitativ forskning, forskningsbaserad undervisning och samhällsinteraktion vid Pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet. Gruppen erbjuder ett konceptuellt rum för akademiker vid fakulteten vars forskning bygger på sociokulturella och/eller aktivitetsteoretiska perspektiv, med ett särskilt intresse för ömsesidig interaktion mellan teori och praktik.
Läs mer