IntraComp logo

Om IntraComp

Syftet med IntraComp är att studera politisk konkurrens inom partier och vad som gör att vissa typer av kandidater är framgångsrika i val. För att få en bättre förståelse för den partiinterna konkurrensen mellan kandidater analyserar projektet tre olika aktörer och deras strategier: partiernas nomineringsprocesser, kandidaternas kamp om personröster och väljarnas val av kandidat. IntraComp finansieras av Finlands Akademi för perioden 1.9.2018–31.8.2022 och leds av Åsa von Schoultz, svenskspråkig professor i allmän statslära vid Helsingfors universitet.
@CompIntra

In the final paper of the workshop, @MihailChiru shows how gender affects nomination and electoral success of Euro… twitter.com/i/web/status/1…

Salomo Hirvonen (University of Turku) tests for list choice effects on incumbency advantage and re-running in the c… twitter.com/i/web/status/1…

Day 2 of @CompIntra final workshop continues with an interesting presentation of ethnic and migrant candidates usag… twitter.com/i/web/status/1…