SAMSYN

Syftet med projektet är att undersöka utvecklingsdynamiken mellan elevers välbefinnande, motivation och prestationer inom årskurserna 4–8, samt hur välbefinnandet kan stödas med hjälp av mångprofessionellt samarbete i skolan.

Projektet följer en långitudinell design, där elever (i tre kohorter: åk 4, åk 5, och åk 6, N ≈ 600) följs upp under tre år (2022–2024).