Pirjo Aunio

Professor

Pirjo Aunio

Jag är professor i specialpedagogik och forskningsledare inom Active Numeracy. I min forskning fokuserar jag på lärandet av matematiska färdigheter och svårigheter i matematik. Jag strävar efter att utveckla sätt att identifiera barn med matematiksvårigheter och utveckla metoder för att stödja grundläggande matematiska färdigheter.

pirjo.aunio@helsinki.fi

Pirjo Aunio's profile

@AunioPirjo

Meille töihin! Vielä ehdit hakea! DL 31.10.2021: Yliopistopedagogiikan keskus hakee yliopistopedagogiikan yliopist… twitter.com/i/web/status/1…

 

Johan Korhonen

Biträdande professor

Johan Korhonen

Jag är biträdande professor i pedagogisk psykologi och arbetar vid Åbo Akademi i Vasa. I min forskning fokuserar jag på samspelet mellan kognitiva- och affektiva faktorer och lärande i matematik.

johan.korhonen@abo.fi

@johan_korhonen

New project starting 😎@AboAkademi @AnnaWidlund @kulturfonden twitter.com/AnnaWidlund/st…

 

Mari Tervaniemi

Research Director

Mari Tervaniemi

 

mari.tervaniemi@helsinki.fi

Mari Tervaniemi's profile

Arja Sääkslahti

Associate Professor in Sport Pedagogy

Arja Sääkslahti

 

arja.saakslahti@jyu.fi

Arja Sääkslahti's profile

Airi Hakkarainen

Universitetslektor

Airi Hakkarainen

Jag är doktor i specialpedagogik och arbetar som universitetslektor inom specialpedagogik. Mitt forskningsintresse är utvecklingen av matematiska färdigheter och matematiksvårigheter. Jag har utfört uppföljningsstudier av elevers matematiksvårigheter och deras konsekvenser för senare lärande både bland barn och unga. Mitt syfte är att hitta effektiva sätt att förebygga matematiksvårigheter.

airi.hakkarainen@helsinki.fi

Airi Hakkarainen's profile

@airihakkarainen

Interesting results in this @PiiaBjorn @KyttalaMinna study. High math anxiety was causing a less favourable math tr… twitter.com/i/web/status/1…

 

Anu Laine

Universitetslektor

Anu Laine

anu.laine@helsinki.fi

Anu Laine's profile

@Anutlaine

Marja Holmin kiinnostava väitös akateemisista tunteista, toiminnanohjaustaidoista ja matematiikan oppimisen vaikeuk… twitter.com/i/web/status/1…

 

Eero Haapala

Adjunct Professor in Paediatric Exercise Physiology

Eero Haapala

eero.a.haapala@jyu.fi

Eero Haapala's profile

@eerohaapala

Our cities really don't need driverless CARs. Instead, they desperately need more CARless drivers! (video by… twitter.com/i/web/status/1…

 

Heidi Hellstrand

Universitetslärare

Heidi Hellstrand

Jag är pedagogie doktor och arbetar som universitetslärare i specialpedagogik vid Åbo Akademi i Vasa. Mitt forskningsintresse är inriktat på utvecklingen av matematiska färdigheter, lärande och inlärningssvårigheter i matematik. Genom min forskning strävar jag efter att utveckla material för kartläggning och identifiering av barn i behov av stöd samt effektiva arbetssätt för att säkerställa att varje barn får möjlighet att utveckla tillräckliga grundläggande matematiska färdigheter.

heidi.hellstrand@abo.fi

@HeidiHellstrand

Hei #opettajankoulutus asioista kiinnostuneet! Ota ihmeessä @hohtohanke seurantaan. Lokakuun lopussa on tarjolla si… twitter.com/i/web/status/1…

 

Anna Widlund

Universitetslärare

Anna Wildlund

Jag arbetar som universitetslärare i specialpedagogik vid Åbo Akademi i Vasa. Mitt forskningsintresse berör barn och ungas välbefinnande i skolan, framför allt hur välbefinnandet utvecklas och samspelar med elevers skolprestationer, motivation och utbildningsmålsättningar. I min forskning fokuserar jag på de individuella skillnaderna i elevers välbefinnande (t.ex., skolengagemang och utmattning), motivation (t.ex intresse och självuppfattning i matematik) och skolprestationer (t.ex. i matematik) och utvecklingsdynamiken mellan dessa faktorer i olika skolkontexter.

anna.widlund@abo.fi

@annawidlund

Järjestämme tutkijoille keskustelutilaisuuden Suomen Akatemian nuoren tutkijasukupolven rahoitusmuotojen selvitysha… twitter.com/i/web/status/1…

 

Anssi Vanhala

Doktorand

Anssi Vanhala

Jag är fysioterapeut och magister i idrottsvetenskap med idrottsfysiologi som huvudämne. Jag är speciellt intresserad av hur fysisk aktivitet påverkar hälsan, handlingsförmågan och välbefinnandet samt av de bakomliggande mekanismerna för dessa samband. Jag tycker att det är intressant och viktigt att utreda de potentiella sambanden mellan fysisk aktivitet och lärande, och det känns betydelsefullt att forska i ett tema som är relevant för både samhället och individen (barnet).

Inom forskningsgruppen Active Early Numeracy arbetar jag som forskningsassistent, och jag ansvarar för utförandet av uppföljningsstudierna. Med en grundutbildning inom idrottsvetenskap bidrar jag med expertis gällande mätning av fysisk aktivitet och motoriska färdigheter. För tillfället bearbetar jag min ansökan till doktorandutbildningen. Syftet är att doktorera inom projektet och utreda utvecklingssambandet mellan fysisk aktivitet och motoriska färdigheter samt undersöka hur dessa påverkar matematikinlärningen.

anssi.vanhala@helsinki.fi

Anssi Vanhala's profile

@Anssivanhala

''Tutkimuksen tulokset osoittivat voimakkaan tai melko voimakkaan yhteyden kaikissa tapauksissa 3–4-vuotiaiden last… twitter.com/i/web/status/1…

 

Pinja Jylänki

Doktorand

Pinja Jylänki

Jag är magister i idrottsvetenskap. Jag är speciellt intresserad av utvecklingen av barns motoriska färdigheter, träningen av dessa och vilken inverkan de har på barns liv. Ämnet är väldigt relevant med tanke på att barn under de senaste åren har blivit allt mer passiva i vardagen, och jag anser därför att det är viktigt att utreda hur de motoriska färdigheterna samspelar med utvecklingen av barns tidiga färdigheter. 

Inom Active Early Numeracy ansvarar jag för att planera och även leda en del av interventionsgrupperna. Jag är speciellt intresserad av att kombinera träning av motoriska och matematiska färdigheter hos barn för att undersöka hur detta påverkar deras tidiga matematiska färdigheter.

pinja.jylanki@helsinki.fi

Pinja Jylänki's profile

@Jylankipinja

Interesting new study about the effects of cognitively enriched physical activity intervention on preschoolers work… twitter.com/i/web/status/1…

 

Terhi Vessonen

Doktorand

Terhi Vessonen

Jag är pedagogie magister och speciallärare. Jag anser att både matematikinlärning och relaterade kartläggnings- och interventionsmetoder är intressanta och fascinerande forskningsområden. I mitt avhandlingsprojekt fokuserar jag särskilt på utvecklingen av barns matematiska problemlösningsförmåga genom att utnyttja 3D-inlärningsmiljöer. Min nuvarande uppgift inom Active Numeracy är att utföra mätningar inom projektet.

terhi.vessonen@helsinki.fi

Terhi Vessonen's profile 

@Tvessonen

Tässä myös suomeksi tiivistelmä tuoreesta julkaisusta! #matemaattisetoppimisvaikeudet twitter.com/ActiveNumeracy…

Theo Mbay

Research Assistant

Theo Mbay

theo.mbay@helsinki.fi

Theo Mbay´s profile

@Theombay

Pudotettu paino dieetillä sama, mutta: 8.5h unta = 25% pudotetusta painosta lihasmassaa 5.5h unta = 56% pudotetus… twitter.com/i/web/status/1…

 

Natalia Stalchenko

Research Assistant

Natalia Stalchenko

natalia.stalchenko@helsinki.fi

Natalia Stalchenko's profile

@N_Stalchenko

It is a pleasure coordinating this event with such an amazing team @N_Stalchenko @VasileiouZoi! Welcome, everyone!… twitter.com/i/web/status/1…

 

Elina Sipinen

Research Assistant

Elina Sipinen

elina.sipinen@helsinki.fi

Elina Sipinen's profile 

Photo by Vladislav Klapin on Unsplash

Prof D. Geary (University of Missouri, USA) is a leading scientist in the field of mathematical learning difficulties. He has studied mathematics learning in general, but also with a focus on developmental dynamics in mathematical learning difficulties, as well as effective intervention approaches.  
 
Prof D. Stodden (University of Southern Carolina, USA) will provide his expertise in children’s fundamental motor skills development and practices of intervention in training motor skills.  
 
Prof K. Lee (The Education University of Hong Kong) and Prof R. Parrila (Macquarie University, Australia) will assist us to design of internationally and culturally relevant ways to measure the cognitive skills related to early numeracy learning.  
 
Prof C. Hillman (Northeastern University, USA) will provide his expertise in investigating children’s physical and brain activity as related to their cognitive skills. 
 
Professor M. Huotilainen is Professor of Educational Sciences at the Department of Education, University of Helsinki. Her main area of interest is to apply neuroscientific methods to relevant, learning-related questions. She has studied many types of learning situations including formal learning, hobbies, informal and exposure learning and many types of learners such as school children, adolescents and adults, and developed methods for her studies.