Studier

Forskarna vid Centret för konsumentforskning undervisar på kurser inom flera utbildningsprogram. Majoriteten av undervisningen hör till kandidat- och magisterprogrammet i sociala vetenskaper och magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet (ECGS). Från och med hösten 2020 bjuder Centret en egen studieinriktning ”Konsumption i samhället” i magisterprogrammet i sociala vetenskaper.