Kontaktinformation

Centret för konsumentforskning

PB 16 (Snellmansgatan 10)

00014 Helsingfors universitet