Kontaktinformation

Centret för konsumentforskning

PB 24 (Unionsgatan 40)

00014 Helsingfors universitet