Välkommen!

Centret för konsumentforskning studerar konsumtionssamhällets utveckling utgående från sociala strukturer och konsumenter. Forskningen är problemcentrerad och utnyttjar deltagande metoder, element från aktionsforskning samt främjar utvecklingen av innovationer. Ekonomisk påverkan och konsumentpolitik är även i fokus.