Helsingfors universitets Datastöd

Helsingfors universitets Datastöd hjälper forskare i frågor gällande hantering av forskningsdata. Forskare erbjuds verktyg, service och utbildning gällande hantering, användning, tillgänglighet och delning av forskningsdata. Via Datastödet kommer forskare i kontakt med datahanteringsspecialister vid Helsingfors universitets bibliotek, Informationsteknikens tjänster, Centralarkivet, Forskningstjänster och Juridiska ärenden.

Forskaren är expert på forskningsdata

Forskaren är expert på sin egen forskningsdata och dess hantering. Datastödet vid Helsingfors universitet hjälper forskaren med planering av datahantering och erbjuder utbildning i hantering av forskningsdata.  Datastödets specialister söker tillsammans med forskaren eller forskningsgruppen de bästa lösningarna för hanteringen av forskningsdatan under hela dess livscykel. Datastödet ansvarar dock inte för hanteringen av forskningsdatan och ger inte stöd gällande forskningsmetoder.

Datastödets nätverk strävar till att hitta de rätta experterna till stöd för forskarna – om sedan forskarnas frågor gäller lagringsutrymme, delning av data, metadata eller juridiska ärenden.  Forskarna behöver inte veta vilken av universitetets serviceenheter de skall kontakta. Det räcker att de i ärenden gällande forskningsdata tar kontakt med Datastödet.

Hur kontakta datastödet

Du får kontakt med Datastödet per email (datasupport@helsinki.fi). Vi försöker besvara email så fort som möjligt. Det egentliga ärendet behandlas antingen i telefon, per email, i ett personligt eller ett virtuellt möte (t ex via Teams eller Zoom).

Kontaktuppgifter

Email: datasupport@helsinki.fi

Datatuki-video