Andra studierätter

Det är möjligt att stärka sin yrkeskompetens eller vetenskapliga kompetens vid farmaceutiska fakulteten genom fristående studier eller biämnesstudier som kan inkluderas i en examen som avläggs vid ett annat universitet.

Möjliga påbyggnadsexamina är farmacie licentiat, farmacie doktor och filosofie doktor.  Fakulteten arrangerar även specialiseringsutbildningar i farmaci för farmaceuter och provisorer.

Rätt att avlägga fristående studier kan beviljas till en person som inte har examensrätt vid Helsingfors universitet. Rätten beviljas för påfyllnad av en tidigare examen, för studier som ska inkluderas i en examen som avläggs någon annanstans eller för att stärka yrkeskompetensen.

Studierätt beviljas enligt fakultetens undervisningsmöjligheter samt enligt omfattningen på den sökandes tidigare studier och vitsordsnivå. Den som fått studierätt för fristående studier har inte rätt att avlägga examen vid universitetet och har inte de förmåner och rättigheter som universitetets examensstuderande har. Studierätten gäller endast de studier som rätten beviljats för. Studierätten är i kraft i två år.

Fristående studier är avgiftsbelagda: 15 € / studiepoäng.

Studierätt för fristående studier beviljas två gånger om året. Följande ansökningstider är
1.-15.10.2021 och 30.3. - 13.4.2022.  Du kan ansöka om studierätt för fristående studier med en elektronisk blankett som finns tillgänglig under ansökningstiden.

Bilagor till ansökan:

Om du ansöker om studierätt för studier som ska inkluderas i en examen du avlägger någon annanstans ska du bifoga en officiell kopia på ett officiellt studieutdrag och en rekommendation av din läroanstalt.

Om du ansöker om studierätt för att komplettera en tidigare avlagd examen med avsikt att bli behörig ska du bifoga en officiell kopia av studieutdraget och ditt examensintyg och motivera din ansökan.

Om du ansöker om studierätt för att stärka din arbetskompetens ska du bifoga ett utlåtande av arbetsgivaren samt kopior på de intyg som hör till området.

Om du ansöker om studierätt för studier som krävs för legitimation av en examen i farmaci du avlagt utomlands ska du bifoga en kopia på Valviras utlåtande samt de språkkunskapsintyg som krävs.

Läs mer exakta anvisningar om legitimation av en farmaceut- eller provisorexamen som avlagts utomlands här.

Genom avtalet om flexibel studierätt (JOO) kan studerande vid alla Finlands universitet ansöka om avgiftsfri studierätt för studier vid Helsingfors universitetet. Studierna är avgiftsfria ifall hemuniversitet förordat ansökan, d.v.s. att studierna kan godkännas som en del av examen vid hemuniversitetet.

Ifall ansökan om JOO-studier inte förordas av hemuniversitetet, kan man ansöka om rätt att avlägga fristående studier. 

JOO-studierätt kan beviljas till personer som inte har examensstudierätt vid Helsingfors universitet. Studierätt beviljas för studieperioder eller studiehelheter som kan användas som en del av en examen vid ett annat universitet. Studierätt för JOO-studier beviljas enligt institutionens undervisningsmöjligheter på basis av mängden tidigare studier och vitsordsnivån i dessa. Studierätten begränsar sig till de studier som rätten beviljats för. Studierätten är giltig fr.o.m. beslutsdatumet.

Ansökningstiden för JOO-studier är fortlöpande.

Ansökninsblanketten med anvisningar finns i JOOPAS-portalen.

Påbyggnadsexamina vid Farmaceutiska fakulteten är farmacie licentiat (FaL), farmacie doktor (FaD) eller filosofie doktor (FD). I första hand rekommenderas doktorsexamen som påbyggnadsexamen. Provisorer avlägger farmacie doktorsexamen. Magistrar i övriga ämnen avlägger filosofie doktorsexamen.

Mer information om doktorsutbildningen

Det är också möjligt att avlägga licentiatexamen som en yrkesinriktad specialistexamen i sjukhus- och apoteksfarmaci eller industrifarmaci.

Utöver undervisning för grund- och påbyggnadsexamen erbjuder Farmaceutiska fakulteten specialistutbildning i industrifarmaci samt apoteks- och sjukhusfarmaci. Specialistutbildning erbjuds för både farmaceuter och provisorer. Läs mer om specialistutbildning.