Utbildningsprogrammen

Studierna i farmaci ger dig mångsidiga kunskaper och färdigheter inom läkemedelsbranschen. Läkemedel kommer att användas och behövas också i framtiden, så branschen erbjuder utmärkta sysselsättningsmöjligheter. Målet med examina i farmaci är att utbilda experter på farmaci för samtliga områden inom hälso- och sjukvården och ge förutsättningar för upprätthållande och utveckling av yrkeskompetensen. Provisorsexamen bygger på farmaceutexamen.

Farmaceutiska utbildningsprogrammen