Utbildning

Farmaceutiska fakulteten utbildar experter inom läkemedelsområdet. De kan arbeta med flera intressanta arbetsuppgifter från läkemedelsutveckling till myndighetstjänster inom läkemedelsområdet och patientnära tjänster vid apotek och sjukhus.

Grundexamina som kan avläggas vid fakulteten är en lägre högskoleexamen (farmaceut) och en högre högskoleexamen (provisor). Fakulteten har nationellt ansvar för utbildningen av svenskspråkiga provisorer. Påbyggnadsexamina är farmacie licentiat och farmacie doktor. Det är också möjligt att avlägga filosofie doktorsexamen som påbyggnadsexamen vid fakulteten.

Målet med examina i farmaci är att utbilda farmaceutiska experter för farmaceutiska uppgifter inom alla delområden inom hälso- och sjukvården samt att ge beredskap att upprätthålla och utveckla sin yrkesskicklighet.