Om fakulteten

Läkemedelsforskning på internationell toppnivå, högklassig undervisning och intensivt samarbete med arbetslivet i en välfungerande kombination

Läkemedelsforskningsprogrammet Drug Reseach Program sammanför mångvetenskapliga forskningsgrupper inom läkemedelsforskning och stöder utveckling, patentering och kommersialisering av nya läkemedel. DRP-programmet omfattar flera avdelningar och sammanlagt mer än 35 forskningsgrupper och 220 forskare.

Fakulteten koordinerar ett riksomfattande samarbetsnätverk för läkemedelsforskning, FinPharma, som grundades 2019. FinPharma har som mål att utveckla nya medicinska behandlingar genom att kombinera sakkunskap inom biomedicin, neurovetenskaper och veterinärmedicin.

Utbildningarna i farmaci svarar utmärkt på arbetslivets behov

Från fakulteten utexamineras experter, forskare och ledare för olika sektorer inom läkemedelsutveckling och hälso- och sjukvården. Utbildningarna i farmaci svarar utmärkt på arbetslivets behov och utexaminerade studenter har lätt att hitta arbete. Årligen utexamineras i medeltal 150 farmaceuter, 50 provisorer och 15 farmacie doktorer. 

Fakulteten utgörs av Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper, Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi och Avdelningen för farmakologi och farmakoterapi.