Forskarlinjen i farmaci

Forskarlinjen i farmaci är en forskningsorienterad studielinje vars mål är att erbjuda goda beredskaper för en forskarkarriär. Forskarlinjens mål är att erbjuda djupare grundkunskaper om forskning för forskningsintresserade provisorstudenter samt att erbjuda dem en möjlighet till forskningspraktik vid fakultetens olika avdelningar.

Målet med undervisningen att främja högklassigt lärande, kritiskt och självständigt tänkande samt kreativ problemlösningsförmåga hos studenterna. På forskarlinjen tillämpas undervisningspraxis som främjar djupt lärande. Att studenten har genomfört forskarlinjen kan räknas som en merit då doktorandplatserna vid farmaceutiska fakulteten fylls. Målet är att integrera provisorstudenterna i forskningen redan från början av studierna och därmed fördjupa forskningskulturen inom fakulteten.

Information om antagningsförfarande (på finska)