Ansök om docentur

Universitetet kan bevilja titeln docent till en person med ingående kunskaper på sitt eget område, som genom publikationer eller på annat sätt visat sin förmåga till självständigt forskningsarbete och som har god undervisningsförmåga. Att beviljas titeln docent innebär inte att man ingår ett anställningsförhållande med universitetet.

Farmaceutiska fakulteten förutsätter att den som ansöker om en docentur utöver en godkänd doktorsavhandling även har andra publikationer. Publikationerna ska vara inom området för docenturen och deras omfattning och vetenskapliga betydelse ska motsvara ytterligare en doktorsavhandling av god kvalitet.