Vi arbetar för naturens mångfald

Simpukan kuuntelija Luonnontieteellisessä museossa. Kuva: Emilia Kurila

Ge en gåva till Nationalhistoriska centralmuseet vid Helsingfors universitet. Varenda donation är ett viktigt stöd för museets forskning och utställningar. Att förstå naturen och dess mångfald gynnar både det finska samhället och alla museibesökare. 

Ge din gåva idag

Allt fler finländare lever i städer. Naturen förblir främmande för många och en del börjar till och med uppleva den som skrämmande. Luomus forskning och utställningar ökar kunskapen om naturen och hjälper att upprätthålla finländarnas levande förhållande till naturen. Men insatser kräver ekonomiska resurser.

Museets forskare undersöker både den finländska och globala floran och faunan, utreder hur olika arter är besläktade, hittar regelbundet för vetenskapen nya arter i den finländska naturen och samlar in artprover som sedan arkiveras för framtida forskning. Museisamlingar är ofta det enda beviset på naturens mångfald under gångna tider. Man kan dessutom dra nytta av forskarnas arbete när man följer upp naturens tillstånd, och experterna besvarar allehanda naturrelaterade frågor som ställs av såväl journalister som privatpersoner.

Finland har bundit sig till FN:s konvention om biologisk mångfald, och enligt konventionen ska allt mer resurser läggas ner på att utreda naturens mångfald och stoppa dess utarmning. Många fattiga länder har en rik natur, men de klarar inte ensamma av att kartlägga och skydda den. Luomus deltar i arbetet till exempel på Madagaskar och i Kina.

Till Luomus specialiteter hör också dateringslaboratoriet, som samarbetar med experter inom olika områden. I laboratoriet kan man fastställa såväl åldern hos mammutben som andelen fossila och förnybara bränslen bland det bränsle som används.

För ett levande förhållande till naturen

Luomus har tre besöksmål: Naturhistoriska centralmuseet samt de botaniska trädgårdarna i Kajsaniemi och Gumtäkt. På de här ställena möter årligen över 200 000 besökare naturen. Besöksmålen finns för att utvidga besökarnas uppfattning om naturens mångfald. De får fundera, leta, fråga, betrakta, känna på och prova.

Luomus Naturhistoriska museum har redan i flera generationers tid lockat besökare i olika åldrar att utöka sin kunskap om naturen. Museet ordnar årligen hundratals guidade turer och på dem deltar dagisbarn, skolelever i alla åldrar och allt oftare olika grupper av vuxna. Utställningarna, publikevenemangen och de guidade turerna bjuder på kunskap, glädje och insikter, men de blir inte av utan mångvetenskapligt kunnande, långsiktigt samarbete mellan flera experter samt kontinuerlig utveckling av innehåll.

Stöd kunskap, insikter och lärande

Helsingfors universitet och Luomus erbjuder alla med intresse för naturen och naturvetenskapen en möjlighet att understödja Luomus verksamhet. Ökad kunskap om naturen och ökad förståelse av naturens mångfald gynnar såväl det finländska samhället som alla museets besökare. 

Med hjälp av de donerade medlen kan man erbjuda utställningar, publikevenemang och miljöfostran, samt garantera sådana öppettider att så många som möjligt med intresse för naturen har möjlighet att ta del av de mångsidiga, forskningsbaserade utställningarna. Din donation är alltså en donation till det finländska samhället och alla museets besökare!

www.luomus.fi/sv – Välkommen!

För ytterligare information

Leena Gustavsson, Naturhistoriska centralmuseet, 029 41 28856, 050 415 0256 eller förnamn.efternamn@helsinki.fi

Donatorrelationer, Helsingfors universitet, 029 41 21650 eller lahjoittajasuhteet@helsinki.fi