Öppet publicerad forskning gör vetenskapen mer synlig

Öppen publicering är av största vikt för vetenskapens framsteg och transparens. De flesta organisationer som finansierar vetenskap förutsätter att forskningsresultat publiceras öppet och internationellt. Men alla Open Access-tidskrifter är inte avgiftsfria. Forskare måste ofta betala en författaravgift när de publicerar via öppna publikationskanaler och de får i allmänhet inte separat understöd för dessa avgifter.

Helsingfors universitets bibliotek strävar i samarbete med förläggare, bibliotek och andra aktörer efter att utveckla nya sätt att stödja forskarsamhället i att öppet publicera forskningsartiklar och monografier. Biblioteket skaffar i samarbete med forskarsamhället digitalt och tryckt material för universitetets undervisning, studier och forskning. Biblioteket hjälper även forskarna att hitta en pålitlig publikation av hög kvalitet. Mer information om Open Access-publicering får du här.

Om du vill främja just den öppna vetenskapen kan du rikta din donation till Donera en kursbok-fonden genom att skriva in Open Access eller Öppna publikationsarkivet i tilläggsuppgifterna.  Då deltar du i att göra universitetets forskningsresultat tillgängliga för medborgarna.