Jubileumsinsamlingar är en gåva till vetenskapen

Med en jubileumsinsamling kan du lämna ett bestående spår av din insats för att utveckla det akademiska kunnandet. En jubileumsinsamling är också ett starkt budskap till omvärlden: när du ber dem som vill komma ihåg dig på din bemärkelsedag att donera till forskning och undervisning berättar du om dina värderingar och om vad du anser vara viktigt.

Varje år ordnar flera personer en jubileumsinsamling. 2000-talets donationer blir samtidigt en del av Helsingfors universitets fonders historia, som sträcker sig bakåt ända till 1700-talet.  En av de mest betydande tidiga donatorerna var professor och assessor Johan J. Haartman, vars donation från år 1783 och testamente från år 1786 användes som stöd för professuren i anatomi, kirurgi och förlossningslära samt för stipendier till medicine studerande. Donationen var startskottet för lärarpraktiken i medicin, vilket hade en stor inverkan på hela områdets utveckling.

Vi hjälper dig planera ett personligt meddelande om insamlingen och ett unikt sätt att fira din bemärkelsedag. Nedan hittar du närmare anvisningar för hur du startar en jubileumsinsamling.

När du grundat en jubileumsinsamling är du också välkommen med i vår donatorklubb, Giraffklubben.