Stöd arbetet för naturens mångfald

Allt fler finländare lever i städer. Naturen förblir främmande för många och en del börjar till och med uppleva den som skrämmande. Luomus forskning och utställningar ökar kunskapen om naturen och hjälper att upprätthålla finländarnas levande förhållande till naturen. Men insatser kräver ekonomiska resurser.

Ge en gåva till Nationalhistoriska centralmuseet Luomus vid Helsingfors universitet. Varenda donation är ett viktigt stöd för museets forskning och utställningar. Att förstå naturen och dess mångfald gynnar både det finska samhället och alla museibesökare.

För yt­ter­li­ga­re in­for­ma­tion