Dyra böcker, billiga e-böcker?

Fakulteternas kursböcker lånas årligen hundratusentals gånger. E-böcker används mer än tidigare, och biblioteket skaffar en tillgänglig e-bokversion av varje kursbok. För studenter är de goda sidorna med e-böcker bland annat att böckerna är tillgängliga på distans via webben och att de är lätta att bära med sig. E-böcker gör det också lättare för biblioteken, eftersom smidig förvaltning av samlingen frigör resurser från hantering av boksamlingen till annan kundbetjäning.

Trots att många ofta tänker så, blir en bok inte billigare om den skaffas elektroniskt. En tryckt kursbok kostar i medeltal 50–70 euro medan en elektronisk bok kostar 40 euro då den är som billigast. Men ofta kostar digitaliserat material över 200 eller till och med över 1 000 euro. Så är fallet till exempel inom flera medicinska områden där kursmaterialet representerar ovanliga forskningsområden.

Universitetets bibliotek använder donationerna för att skaffa de böcker och kursmaterial som har störst efterfrågan. Kraven på forskning och undervisning förnyas ständigt när vetenskapen utvecklas. Det behövs alltid nytt material.

Du kan fritt välja summan du donerar antingen enligt priset på en genomsnittlig kursbok, ca 50 euro, eller så kan du stödja anskaffningen av böcker för en hel kurs eller anskaffningen av dyrbart specialmaterial.

Det traditionella bokformatet försvinner inte från studierna på åtminstone ett årtionde, trots att olika elektroniska läsapparater och e-böcker blir vanligare. Särskilt inhemska e-böcker är fortfarande dåligt tillgängliga, och alla utländska förläggare är ännu inte intresserade av att publicera e-böcker.