Donationer blir böcker

När du donerar medel till förvärv av kursböcker hjälper du studerande och forskare få tillgång till nya informationskällor. Flera vetenskapsområden publicerar i snabba cykler och toppforskning kräver den nyaste informationen. Att snabbt synas på de vetenskapliga publikationsarenorna blir allt viktigare.

Du kan enkelt donera med hjälp av webblanketten. Välj ”Donera en kursbok” som donationsobjekt på blanketten. I rutan ”Meddelande från donatorn till universitetet” kan du skriva in den vetenskapsgren du vill donera till, till exempel ”humanistiska vetenskaper” eller ”medicin”. Om du vill kan du även skriva in kursen du vill rikta ditt stöd till. 

Du kan också donera direkt till en donationsfond med en kontoöverföring. Kontonummer och instruktioner hittar du här. Kom ihåg att skriva in ”Donera en kursbok-kampanjen” i meddelandefältet samt eventuellt vetenskapsgrenen du vill rikta donationen till.

Alla som donerat 1 000 euro eller mer inbjuds till klubben för donatorer, Helsingfors universitets Giraffklubb. Läs mer om Giraffklubben.

Donationer på 850–500 000 euro för privatpersoner och dödsbon samt donationer på 850–250 000 euro för organisationer berättigar till skatteavdrag för donationen. Läs mer om rätten till skatteavdrag.