Återanvänd böcker

Helsingfors universitets bibliotek tar emot kursböcker som uppfyller de gällande examensfordringarna. Läs mer om Bokdonationer på Helsingfors universitets biblioteks sidor.