Samarbete

Avdelningen för datavetenskap samverkar med samhället på många olika vis, både lokalt och globalt. Vi samarbetar med  forskningsinstitut, företag och den offentliga sektorn.