Artificiell intelligens

På detta forskningsområde utvecklas nya metoder för artificiell intelligence, maskininlärning och kunskapsutvinning. Målsättningen är att skapa metoder som är effektiva, teoretiskt bevisade och pålitliga. I forskningsgrupper tillämpas dessa metoder mångsidigt för olika typ av uppgifter från datakreativitet till modellering av evolution. 

Samarbete och aktiviteter