Algoritmer

Att utveckla algoritmer för väl definierade problem, en matematiskt exakt metod, samt beräkningsmässig modellering är de centrala tillvägagångssätten för att lösa utmanande problem inom detta forskningsområde. En del av forskarna koncentrerar sig på teoretisk algoritmforskning, en del även på praktisk optimering av algoritmer, och en del har dessutom inriktat sig på att skräddarsy algoritmer för att svara på frågor inom bioinformatik och life science informatics. De specifika ämnesområdena för forskning är artificiell intelligens och maskininlärningsteori, exakta algoritmer för NP-svåra problem, strängmetoder, täta informationsstrukturer, och modellering av biologiska system som evolution.